Historie jógy - Makasi Joga

Historie jógy

floral-decor

Védské období

První spisy o józe se nacházejí ve védské literatuře. Védy jsou starověké posvátné texty, které byly přepsány poté, co byly předány z jedné generace na druhou díky ústní tradici. Přestože neobsahují přesná zpracování jógy, Védy vysvětlují některé ze svých hlavních myšlenek.

Některé texty ve skutečnosti popisují Pranu (životní sílu) a Nadis (energetické dráhy), které budou hlavními tématy Hatha jógy, odvětví jógy založeného na psychofyzických cvičeních, která ovládají kosmickou energii. Jogínské praktiky a jejich účinky nakonec popisuje Svatasvatara Upanishad.

Epické období

Epické období (600 př.n.l) nabízí skvělý zdroj k pochopení jógy: Bhagavadgita, která je součástí básně Mahabharata. Bhagavad Gita je 700-veršové dílo, které shrnuje mnoho myšlenek a praktik jógy a nastiňuje tři nejdůležitější „cesty“: jógu Karma (cesta akce), jógu Bhakti (cesta oddanosti) a jógu Jnana (cestu znalosti).

Sutry

Následující období představuje Sutry (200 př.n.l. -400 n.l.). Sutry jsou literární kompozice charakterizované soustředěním. Jsou to krátká prohlášení, která vyjadřují složité myšlenky pomocí základních slov. Jejich styl dovolil lidem uchopit celé učení srdcem. Některé z nejdůležitějších suter jsou jógové sutry Patanjali, jež byly interpretovány mnoha komentátory, kteří je vyvinuli podle různých myšlenkových škol.

Tantry

Tantra ovládla literaturu středověku. Zdá se, že většina praktik Hatha jógy pochází z Tantry.  Některé z jejích nejdůležitějších textů jsou Hathayogapradipika, Gheranda Samhita a Siva. V nedávné době vynikli učitelé jógy včetně Swamiho Vivekanandy, Yoganandy Paramahansy, Sri Aurobinda, Ramany Maharšiho a Swamiho Sivanandy.

Moderní doba

Termín „jóga“ zahrnuje velkou skupinu konceptů a postupů. I když jóga má svůj původ v indické tradici, překročila indické a kulturní hranice, sloučila se s různými filozofickými naukami a dala život tibetské, taoistické a buddhistické józe.

ico-drop-bubble

Co znamená jóga?

Jóga je v podstatě duchovní disciplína založená na velmi rafinované vědě, která se zaměřuje na dosažení harmonie mezi myslí a tělem. Je to umění a věda zdravého života
ico-moonflower

Proč jóga?

Více než 90% lidí přichází na jógu kvůli fyzické aktivitě, zlepšení zdraví nebo uvolnění od stresu, ale pro většinu lidí se jejich primární důvod postupně změní.
ico-master

Filosofie jógy

Lze metody používané v cvičení jógy oddělit od její filosofie? Odpověď je zřejmé „ne“, protože jóga je považována za praxi psychosomatických cvičení.