O Józe - Makasi Joga

Co znamená jóga?

floral-decor

Jóga je v podstatě duchovní disciplína založená na velmi rafinované vědě, která se zaměřuje na dosažení harmonie mezi myslí a tělem. Je to umění a věda zdravého života. Slovo „Jóga“ pochází ze sanskrtu a je odvozeno od kořene slova „Yuj“, což znamená „připojit se“ nebo „spojit se“.

Podle jogínských písem vede praxe jógy ke spojení individuálního vědomí s vědomím univerzálním, což značí dokonalou harmonii mezi myslí a tělem, člověkem a přírodou. Ten, kdo prožívá tuto jednotu existence, je nazýván jogín, který dosáhl stavu svobody označované jako mukti, nirvana nebo moksha. Cílem jógy je tedy seberealizace a překonání všech druhů utrpení vedoucích k „osvobození“ (Moksha) nebo „svobodě“ (Kaivalya).

Hlavním cílem jógové praxe je žít svobodou ve všech oblastech života.

ico-master

Filosofie jógy

Lze metody používané v cvičení jógy oddělit od její filosofie? Odpověď je zřejmé „ne“, protože jóga je považována za praxi psychosomatických cvičení.
ico-moonflower

Proč jóga?

Více než 90% lidí přichází na jógu kvůli fyzické aktivitě, zlepšení zdraví nebo uvolnění od stresu, ale pro většinu lidí se jejich primární důvod postupně změní.
ico-flower-stones

Historie jógy

První spisy o józe se nacházejí ve védské literatuře. Védy jsou starověké posvátné texty, které byly přepsány poté, co byly předány z jedné generace na druhou díky ústní tradici.