Filosofie jógy - Makasi Joga

Filosofie jógy

floral-decor

Jóga jako duchovní růst

Dnes mnoho lidí přijímá jógové techniky jako fyzické cvičení aniž by znala historii jógy. Věří, že není nic špatného na zařazení této formy cvičení do jejich každodenní rutiny s úmyslem mít zdravější těla.

Praktikování jógy je však mnohem více než jen soustava tělesného cvičení pro zdraví.

Jóga je starodávná cesta k duchovnímu růstu pocházející z Indie, kde je praktikován Hinduismus. Cvičení a cíl jógy sahá až do Upanishadů, psaných mezi 1000-5000 př.

Jóga a panteismus

Jóga byla založena civilizací Indus Valley. Techniky byly praktikovány Indusem k iniciaci duchovního růstu. Jogínové podporují spojení s konečnou Jivou (přechodné já) a s nekonečnou Brahmou (věčné já). Brahma je termín používaný hinduisty k označení „Bůh“. Takže s čím se máme spojit?

Jogín obvykle přemýšlí o Bohu jako o neosobní duchovní podstatě, která koexistuje s celou realitou. Tato doktrína se nazývá panteismus, což je názor, že všechno je Bůh.

Od nevědomosti k osvícení

Jelikož jogíni učí, že všechno je Bůh, pak z toho vyplývá, že člověk je Bůh. (Křesťanství na straně druhé učí, že existuje jasný rozdíl mezi člověkem a Bohem).

Jóga vnímá problém člověka především z hlediska nevědomosti. Člověk jednoduše nechápe,
že sám je Bohem, tudíž řešením je osvícení nebo zkušenost s Bohem. Abychom dosáhli tohoto cíle, musí být vyvinuta spousta snahy a úsilí (které například není z pohledu křesťanů zapotřebí).

Filosofie nedílnou součástí jógy

Lze metody používané v cvičení jógy oddělit od její filosofie? Odpověď je zřejmé „ne“,
protože jóga je považována za praxi psychosomatických cvičení. Neexistuje způsob, jak tyto dvě části oddělit. Učitel jógy vám řekne, že pro praktikování jógy v plném rozsahu je třeba zažít,
co se v meditaci nazývá efekt „kundalini“. Co to znamená?

Kundalini efekt

Aby duchovní lekce byla uchopena duší uvnitř člověka, čakry nebo různými míst v těle, kde se nachází kruh metafyzické a  biofyzikální energie, musí se spojit v tomto procesu. Kundalini stimuluje čakrové centrum, aby se otevřelo a uvolnilo energii uvnitř.

Jóga nás učí soustředit se na sebe místo na jediného pravého Boha. Povzbuzuje nás,
abychom hledali odpovědi na obtížné životní otázky v rámci vlastního
svědomí,
místo například v Bibli.

ico-drop-bubble

Co znamená jóga?

Jóga je v podstatě duchovní disciplína založená na velmi rafinované vědě, která se zaměřuje na dosažení harmonie mezi myslí a tělem. Je to umění a věda zdravého života
ico-moonflower

Proč jóga?

Více než 90% lidí přichází na jógu kvůli fyzické aktivitě, zlepšení zdraví nebo uvolnění od stresu, ale pro většinu lidí se jejich primární důvod postupně změní.
ico-flower-stones

Historie jógy

První spisy o józe se nacházejí ve védské literatuře. Védy jsou starověké posvátné texty, které byly přepsány poté, co byly předány z jedné generace na druhou díky ústní tradici.