Čakry - Makasi Joga

Co jsou čakry?

ico-moonflower

Tantričtí jogíni pochopili, že abychom zažili jiný život – ten, který je stabilnější, dokonalejší a více propojený s naším okolím, musíme provést změnu zevnitř. Jedním ze způsobů, jak změnit vnitřní realitu, je práce s čakrami – energetickými centry našeho těla. Čakra doslova znamená “rotující kolo”. Podle jogínského původu jsou čakry konvergencí energie, myšlenek, pocitů a fyzického těla. Naše mysl se tedy promítá skrz tato energetická kola. To z velké části určuje, jakým způsobem prožíváme realitu
z našich emocionálních reakcí, našich tužeb, strachů, a dokonce i projevu fyzických symptomů.
Prací s těmito energickými centry v praxi jógy můžeme začít rozplétat všechny bloky, které nám mohou bránit v rozvíjení našeho největšího potenciálu. V józe se zaměřujeme na sedm hlavních čaker.

Všech sedm čaker je důležitých a vzájemně propojených. Vyvážení jedné čakry obvykle vytvoří změnu
v jiné čakře. Je však důležité nejprve zažít harmonizovat kořenovou čakru, než přistoupíme k ostatním, jinak by nám chyběla stabilita a uzemnění nezbytné pro skutečnou transformaci a osobní růst.

Muládhára: Kořenová čakra

Základní kořenová čakra reguluje energii spojenou s instinkty, přežitím a bezpečím.

Svádhištána: Sakrální čakra

Sakrální čakra ovlivňuje energii spojenou s emocemi, touhami, pocity a kreativitou.

Manipura: Solar plexus čakra

Čakra solar plexus ovlivňuje energii spojenou s naší vnitřní a vnější silou, se silou vůle a s individuální identitou.

Anaháta: Srdeční čakra

Srdeční čakra ovlivňuje energii spojenou s vědomím a projevem lásky k sobě samým i k ostatním, s projevem náklonosti, soucitu, vděčnosti a laskavosti.

Višuddhi: Hrdelní čakra

Hrdelní čakra je spojena s energií sebevyjádření, komunikací, pochopením a autenticitou.

Adžňa: Čakra třetího oka

Čakra třetího oka je spojena s energií intuice, vhledu a vizualizace. Je to čakra svobody.

Sahasrára: Korunní čakra

Korunní čakra je spojena s energií moudrosti, souznění se světem a s celým vesmírem.

Náramek sedmi čaker "Óm"

DSC09705

Každá barva krystalu odráží odlišné vibrace různých vlnových délek. Každá barva se tedy pojí
s odlišnou energií jednotlivých čaker. Po tisíce let staré civilizace využívaly sílu krystalů k uvolnění mentálních, fyzických a duchovních blokád, čímž usnadnily volný tok energie po celém těle.
Když jsou krystaly umístěny přímo na vašem těle, mají silný vibrační účinek,
který z krystalu narůstá.

V podstatě to funguje tak, že negativní energie opouští nositele a stává se uvězněná v náramku. Pozitivní energie pak vychází z každého z kamenů a znovu vyrovnává čakry.

Pro začátečníka může být náročné začít otevírat čakry, ale nikdy není příliš pozdě na to, abychom si toho byli vědomi a začali je otevírat. Proto může náramek sedmi čaker pomoci a vstoupit do hry.
Každý z barevných kamenů představuje jinou čakru, což nám umožní zaměřit na harmonizaci čaker
a našeho zdraví.