Proč jóga? - Makasi Joga

Proč jóga?

floral-decor

Pocit seberealizace

Více než 90% lidí přichází na jógu kvůli fyzické aktivitě, zlepšení zdraví nebo uvolnění od stresu,
ale pro většinu lidí se jejich primární důvod postupně změní. Jistá studie zjistila, že dvě třetiny studentů jógy a 85% učitelů jógy zažili změnu ohledně toho, proč praktikují jógu – nejčastěji se obracejí ke spiritualitě nebo seberealizaci, což je pocit z naplnění jejich potenciálu. Cvičení jógy nabízí mnohem více než jen fyzické držení těla a postavení se na hlavu: sebereflexi, praxi laskavosti
a soucitu a neustálý růst povědomí o sobě a ostatních.

Zdravotní přínosy

Zdravotní přínosy jsou opravdu skutečné: Jóga pomůže zvýšit vaši flexibilitu, zlepšit rovnováhu
a snížit hladinu cholesterolu. Nedávná recenze v Evropském magazínu preventivní kardiologie (European Journal of Preventive Cardiology) ukázala, že jóga snižuje riziko srdečních chorob.

Existuje rozsáhlá a rostoucí řada výzkumů o tom, jak jóga zlepšuje zdravotní problémy jako jsou chronické bolesti, únavy, obezity, astma, syndrom dráždivého tračníku, úbytek hmotnosti a další.

Lék na věčné mládí?

Další studie z května 2015 zveřejněná v Frontiers in Human Neuroscience využila k zobrazení mozku magnetickou rezonanci (MRI), aby ukázala, že praktikování jógy chrání mozek před poklesem objemu mozku v šedé hmotě během stárnutí. Lidé s více zkušenostmi s jógou měli mozkové objemy
na stejné úrovni jako mnohem mladší lidé. Stejné výsledky byly zjištěny i u lidí, kteří meditují.

Proč tomu tak je? Ochrana objemu mozku šedé hmoty většinou probíhá v levé hemisféře, tedy straně vašeho mozku spojenou s pozitivními emocemi a zkušenostmi a parasympatickou aktivitou nervového systému – systému trávení a odpočinku. Emoce jako jsou štěstí a radost mají tedy v levé hemisféře výrazně větší aktivitu s praktikováním jógy.

Teď a tady

Pravdou ovšem je, že jóga není jen o změně našeho mozku, těla, dělání stojek ani o získání většího štěstí a radosti. Kdyby tomu tak bylo, bylo by to jako brát spinningové lekce nebo dělat výpady
v posilovně. Jóga ale směřuje k transcendenci všech těchto věcí.

Proč tedy cvičíme jógu? Odpověď může být složitá a osobní, ale může být také jednoduchá
a univerzální: Protože chceme být přítomni. Protože chceme být přítomni nejen na své podložce,
ale také sobě a lidem kolem sebe.

ico-drop-bubble

Filosofie jógy

Jóga je v podstatě duchovní disciplína založená na velmi rafinované vědě, která se zaměřuje na dosažení harmonie mezi myslí a tělem. Je to umění a věda zdravého života
ico-master

Filosofie jógy

Lze metody používané v cvičení jógy oddělit od její filosofie? Odpověď je zřejmé „ne“, protože jóga je považována za praxi psychosomatických cvičení.
ico-flower-stones

Historie jógy

První spisy o józe se nacházejí ve védské literatuře. Védy jsou starověké posvátné texty, které byly přepsány poté, co byly předány z jedné generace na druhou díky ústní tradici.