Hatha yoga - Makasi Joga

Hatha jóga

Hatha jóga je lidovou tradicí, která posiluje rovnováhu, flexibilitu a sílu. Jedná se o původní formu jógy, ze které byly odvozeny další styly jógy. Primárními prvky západní praxe jsou jógové pózy (ásany) a kontrola dechu; do plného požitku z disciplíny je však zapojeno šest dalších prvků.
Těmito prvky jsou:
  • Yama – etické chování
  • Niyama – duchovní praxe
  • Asana – fyzické pózy
  • Pranayama – kontrola dechu
  • Pratyahara – odvrací naše smysly od vnějšího vlivu
  • Dharana – koncentrace
  • Dhyana – meditace
  • Samádhi – konečný stav vědomí a cíl jógy Hatha
floral-decor
Co je cílem Hatha jógy?

Zatímco původy a praktiky mnoha aspektů jógy stále zůstávají zahaleny tajemstvím, jedna věc je jistá – praktiky jógy Hatha, včetně technik asana, pranayama, mudry a mantry, kterým mnozí z nás věnují čas – mají za cíl vytvořit změnu, a to je něco, co bylo vždy zamýšleno. Mohou změnit, jak se cítíme nejen fyzicky, ale také psychicky a emočně.

Mohou posílit pocity štěstí a pohody, pomoci uvolnit smutek a truchlení, povzbudit relaxaci, dynamiku, a přestože my všichni nemusíme být schopni stát se asketiky a vzdát se světských zodpovědností ve prospěch cvičení jógy, můžeme se pomocí naší praxe jógy stát více propojeni, vitální a zapojeni do světa, ve kterém žijeme.

Kde se vzala Hatha jóga?

Na přednášce londýnské univerzity SOAS zahájil Jim Mallinson – autor titulu „Roots of Yoga“ – zajímavé pozorování: „Jóga se změnila v něco, co se „hodí“ do rušného moderního životního stylu, přitom pocházelo z něčeho, co bylo naprostým opakem, a bylo vnímáno velmi odlišně od toho, jak dnes jógu vidíme.“

Zatímco většina z nás jógu „vpasuje“ do ranní praxe, „zaskočí“ na hodinu jógy nebo „se zastavíme“, abychom přepnuli na pětiminutovou meditační aplikaci, starověcí Hatha jogíni byli odevzdaní. To znamená, že se vzdali svých životů, rodin, práce a světské zodpovědnosti ve prospěch života jako asketa.

Asketická tradice se objevila na hranicích Indie a Nepálu a aspekty, které se staly součástí hindské tradice, jako je reinkarnace a karma, byly pro jejich myšlení ústřední. Byli to původní Hatha jogíni, jejichž praxí byly tapasy, které se překládaly jako „žár“, „záře“, „askeze“ nebo „disciplína“. Tyto tapasy odkazovaly na pocit „spálení“ karmy minulosti a zdokonalování těla a mysli.

Tito jogínové Hatha zaměřující se na trvalé extrémy a sebekázeň měli za cíl zdokonalit tělo a smysly, aby byli schopni obtížnžch kroků jako je držení paží ve vzduchu po celá desetiletí, ponoření se do studené vody, nikdy nesedět (ani spát), stát na jedné noze, nebo provádět „netopýrské pokání“ (viset hlavou dolů). Můžeme si myslet, že jsou součástí nejasné a dávno ztracené tradice, ale tyto praktiky se stále dějí dnes a není známek toho, že brzy zaniknou.

Buddha praktikoval asketiku po řadu let, nicméně, co mnoho textů vynechává, je fakt, že v těchto praktikách pro sebe nenašel žádný užitek, a nakonec je odmítl. Vyzkoušel extrémní kontrolu nad dechem i půst, stejně jako Jain mniši, kteří seděli a postili se až do smrti, aby „spálili“ svou karmu a úplně unikli z kola znovuzrození nebo se vrátili k žádoucímu životu.

Proměna Hatha jógy v čase

Ať už se rozhodnete pro jakékoliv pojetí Hatha jógy, nelze popřít rychlost, jakou se vyvíjí, proměňuje a přizpůsobuje v průběhu času. Z pohřbívání zaživa, držení ruky ve vzduchu, dokud nehty dorostou natolik dlouho, aby se stočily kolem dlaně, praktikování komplikovaných dechových vzorců a recitování manter pro náboženské, ceremoniální a obětní účely, se nyní ocitáme v mnohem pohodlnějším a bezpečnějším variace Hatha jógy v moderním světě.

Mnoho pozic, které dnes známe, neexistovalo, dokud se Sandra Carson v pozici polovičního krále ryb (Ardha Matsyendrasana) nepostarala o popularizaci jógy během posledních 50 let. Starověké ásany nebyly pouhými pozicemi, ale mudrámi – určenými k utěsnění a nasměrování energie do těla.

Savasana (pozice mrtvoly) byla původně zamýšlena jako způsob, jak praktikovat hlubokou a esoterickou vizualizaci a povzbuzovat jemné energetické změny, které přesahují pouhých pět minut relaxace na konci propocené hodiny (i když samozřejmě relaxace je velmi přínosná v rušném moderním světě!).

Známý text o Hatha józe – Hatha jóga Pradipika – lze považovat téměř za antologii mnoha Hatha textů. Zahrnuje patnáct primárních pozic, z toho sedm sedících a osm nesedících, a k tomu sloučení dalších pozic, což je celkem 84 ásan. Je to poprvé, co asana byla znovu představena jako něco jiného než sedící místo pro meditaci.

Nakonec slovo asana znamená „sedadlo“, konkrétně sedadlo pro meditaci. 84 je číslo používané znovu a znovu v duchovních praktikách, a představuje spojení mezi jednotlivým praktikujícím a vesmírem. Od jediné známé ásany ze 13. století, přes  84 posvátných pozic až po 112 v 18. a 19. století, máme nyní obrovské množství pozic, od nejjemnějších a nejvíce posilujících po nejnáročnější a nejvíce vyzívající.

ico-flower-topviewB.K.S. IyengarYoga
Hatha jóga nás učí používat tělo jako luk, ásany jako šíp a duši jako cíl.