Višuddhi: Hrdelní čakra - Makasi Joga

Višuddhi

ico-moonflower
Název: Pátá/hrdelní/ čakra: Vishuddhi
Barva: Modrá
Kde se nachází: V hrdle za ohryzkem
Element: Éter neboli pátý element spojený s kosmickou energií
S čím se pojí: Sebevyjádření, komunikace, pochopení, autenticita

Hrdelní čakra – Višuddhi – spojuje náš vnitřní svět s okolním světem, je to čakra zvuku. Ovlivňuje naši řeč, mimiku, gesta a i držení těla. Je místem fyzického
a duchovního očištění. Dech, který prochází hrdlem, a tím i touto čakrou, hraje
v očišťování velkou roli. Technika jógy Prānāyāmy (vědomé vedení a regulace dechu) má silný vliv na Višuddhi čakru, a to jak na fyzické, tak na astrální úrovni. Prostřednictvím síly dechu (Prāna Shakti) ve Višuddhi čakře jsou na fyzické úrovni
z těla odstraněny škodlivé zbytky a v mentální sféře jsou očištěny a harmonizovány emoce, vědomí a podvědomí myšlenek.

Pokud je tato čakra blokována:

Jsme více stydliví, méně komunikujeme, mluvíme tišším hlasem a máme problémy se sebevyjádřením a se zaujetím vlastního postoje.

Pokud je tato čakra v převaze nad ostatními:

Často mluvíme především o sobě, mluvíme hodně a nahlas, dominujeme v komunikaci a máme problém pustit ostatní ke slovu, tíhneme ke lžím, pomluvám a aroganci.

Pokud je tato čakra v otevřena a v harmonii:

Mluvíme klidně a zřetelně, mluvíme k věci, disponujeme příjemnou melodií hlasu, díky čemuž nás lidé rádi poslouchají.
Jsme asertivní a pokud jsou vybalancovány i ostatní čakry, můžeme mít až prorocké schopnosti.

Jak tuto čakru odblokovat a harmonizovat pomocí jógy?

Skvělým způsobem k otevírání hrdelní čakry slouží již zmíněná technika  dýchání Pranayama.
Dalším způsobem je zpívání mantry HAM, která otevírá tuto čakru (například na hodině Kundalini jógy).
Samozřejmě existují i pozice, které tuto čakru otevírají.

Pozice, které pomáhají otevírat hrdelní čakru:

 Halasana:
Pozice pluhu
Salamba Sarvangasana:
Pozice svíčky
Matsyasana:
Pozice ryby
Eka Pada Rajakapotasana III: Král rybářů
Urdhva Mukha Svanasana:
Pes hlavou vzhůru
Salabhasana:
Pozice kobylky
Bidalasana:
Pozice kočky
Ganda Bherundasana:
Stojka na bradě
ico-moonflower

Muládhára: Kořenová čakra

Základní kořenová čakra reguluje energii spojenou s instinkty, přežitím a bezpečím.

Svádhištána: Sakrální čakra

Druhá sakrální čakra ovlivňuje energii spojenou s emocemi, touhami, pocity a kreativitou.

Manipura: Solar plexus čakra

Třetí čakra solar plexus ovlivňuje energii spojenou s naší vnitřní a vnější silou, se silou vůle a s individuální identitou.

Anaháta: Srdeční čakra

Čtvrtá srdeční čakra ovlivňuje energii spojenou s vědomím a projevem lásky k sobě samým i k ostatním, s projevem náklonosti, soucitu, vděčnosti a laskavosti.

Višuddhi: Hrdelní čakra

Pátá krční čakra je spojena s energií sebevyjádření, komunikací, pochopením a autenticitou.

Adžňa: Čakra třetího oka

Čakra třetího oka je spojena s energií intuice, vhledu a vizualizace. Je to čakra svobody.

Sahasrára: Korunní čakra

Sedmá korunní čakra je spojena s energií moudrosti, souznění se světem a s celým vesmírem.