Svádhištána: Sakrální čakra - Makasi Joga

Svádhištána

ico-moonflower
Název: Druhá/sakrální čakra: Svádhištána
Barva: Oranžová
Kde se nachází: Pod pupíkem
Element: Voda
S čím se pojí: Emoce, touhy, vášně, kreativita

Sakrální čakra – Swadhisthana – představuje mužskou a ženskou mocnost sebe samých. Energie sakrální čakry ukládá touhy, pocity a emoce. Společnost, ve které žijeme, nás nepodporuje, abychom byli sami sebou, žili a vyjadřovali své emoce. Takže od útlého věku musíme potlačovat naše emoce a touhy. Bylo nám řečeno, abychom neplakali, abychom se veřejně nevyjadřovali a styděli se za svou sexualitu. Celá tato potlačená energie zůstává uvíznuta ve druhé čakře a způsobuje nerovnováhu.

Pokud je tato čakra blokována:

Jsme uzavřeni vůči ostatním lidem po stránce citové i intimní. Potlačujeme svoje pocity, emoce a touhy.

Pokud je tato čakra v převaze nad ostatními:

Jsme dost emotivní a přecitlivělí, jsme připoutaní k ostatním lidem a může vést až k sexuální posedlosti.

Pokud je tato čakra v otevřena a v harmonii:

Naše pocity volně plynou, nemáme problém je vyjadřovat otevřeně, nejsme přehnaně emotivní.
Jsme otevřeni intimitě, dokážeme projevit vášeň a můžeme být kreativnější.

Jak tuto čakru odblokovat a harmonizovat pomocí jógy?

Praktikování jógy vede jako takové k navození pozitivních pocitů.
Každou lekci vždy ovšem můžeme zaměřit na otevírání určité čakry na základě toho, na jaké pozice se zaměříme.

Pozice, které pomáhají otevírat sakrální čakru:

Anjaneyasana:
Nízký výpad
Janu Sirsasana:
Hlava ke kolenu
Upavistha konasana:
Předklon v roznožení
Viparita Virabhadrasana:
Obráceného bojovníka
Eka pada rajakapotasana:
Pozice holuba
Paschimottanasana:
Pozice kleští
Ardha Matsyendrasana:
Poloviční král rybářů
Trikonasana:
Pozice trojúhleníku
ico-moonflower

Muládhára: Kořenová čakra

Základní kořenová čakra reguluje energii spojenou s instinkty, přežitím a bezpečím.

Svádhištána: Sakrální čakra

Druhá sakrální čakra ovlivňuje energii spojenou s emocemi, touhami, pocity a kreativitou.

Manipura: Solar plexus čakra

Třetí čakra solar plexus ovlivňuje energii spojenou s naší vnitřní a vnější silou, se silou vůle a s individuální identitou.

Anaháta: Srdeční čakra

Čtvrtá srdeční čakra ovlivňuje energii spojenou s vědomím a projevem lásky k sobě samým i k ostatním, s projevem náklonosti, soucitu, vděčnosti a laskavosti.

Višuddhi: Hrdelní čakra

Pátá krční čakra je spojena s energií sebevyjádření, komunikací, pochopením a autenticitou.

Adžňa: Čakra třetího oka

Čakra třetího oka je spojena s energií intuice, vhledu a vizualizace. Je to čakra svobody.

Sahasrára: Korunní čakra

Sedmá korunní čakra je spojena s energií moudrosti, souznění se světem a s celým vesmírem.