Muládhára: Kořenová čakra - Makasi Joga

Muládhára

ico-moonflower
Název: První/základní/kořenová čakra: Muládhára
Barva: Červená
Kde se nachází: Na úrovni kostrče
Element: Země
S čím se pojí: Instinkty, pocity bezpečí a přežití, stabilita

Kořenová čakra – Mūlādhāra – je čakra stability, bezpečnosti a našich základních potřeb. Kořenová čakra se skládá ze všech možných podkladů, které nás vedou
ke stabilitě v našem životě. To zahrnuje základní potřeby, jako je jídlo, voda, přístřeší, bezpečnost, stejně jako naše emoční potřeby a nebojácnost. Když jsou tyto potřeby uspokojeny, cítíme se uzemnění a v bezpečí. Je to nejdůležitější čakra, protože se jedná o základní čakru.

Pokud je tato čakra blokována:

Máme málo duševní i fyzické síly, v důsledku čehož jsme často nervózní, trpíme výbuchy hněvu, postrádáme naši vnitřní rovnováhu.

Pokud je tato čakra v převaze nad ostatními:

Tíhneme k materialsmu a hamižnosti.

Pokud je tato čakra otevřena a v harmonii:

Cítíme, že stojíme nohama pevně na zemi, jsme vnitřně vyrovnani, máme dostatek duševní i fyzické síly.

Jak tuto čakru odblokovat a harmonizovat pomocí jógy?

Praktikování jógy vede jako takové k vnitřní vyrovnanosti a posílení duševní i fyzické síly.
Každou lekci vždy ovšem můžeme zaměřit na otevírání určité čakry na základě toho, na jaké pozice se zaměříme.

Pozice, které pomáhají otevírat kořenovou čakru:

Sukhasana:
Jednoduchý sed
Balasana:
Pozice dítěte
Tadasna:
Pozice hory
Uttanasana:
Hluboký předklon
Anjaneyasana:
Nízký výpad
Upavistha konasana:
Předklon v roznožení
Prasarita Padottanasana:
Překlon v širokém stoji
Virabhasana II:
Bojovník II
ico-moonflower

Muládhára: Kořenová čakra

Základní kořenová čakra reguluje energii spojenou s instinkty, přežitím a bezpečím.

Svádhištána: Sakrální čakra

Druhá sakrální čakra ovlivňuje energii spojenou s emocemi, touhami, pocity a kreativitou.

Manipura: Solar plexus čakra

Třetí čakra solar plexus ovlivňuje energii spojenou s naší vnitřní a vnější silou, se silou vůle a s individuální identitou.

Anaháta: Srdeční čakra

Čtvrtá srdeční čakra ovlivňuje energii spojenou s vědomím a projevem lásky k sobě samým i k ostatním, s projevem náklonosti, soucitu, vděčnosti a laskavosti.

Višuddhi: Hrdelní čakra

Pátá krční čakra je spojena s energií sebevyjádření, komunikací, pochopením a autenticitou.

Adžňa: Čakra třetího oka

Čakra třetího oka je spojena s energií intuice, vhledu a vizualizace. Je to čakra svobody.

Sahasrára: Korunní čakra

Korunní čakra je spojena s energií moudrosti, souznění se světem a s celým vesmírem.