Manipura: Čakra Solar plexus - Makasi Joga

Manipura

ico-moonflower
Název: Třetí/pupeční/ čakra solar plexus: Manipura
Barva: Žlutá
Kde se nachází: Nad pupíkem
Element: Oheň
S čím se pojí: Vnitřní a vnější síla, síla vůle, individuální identita

Zatímco první a druhou čakru lze považovat hlavně za soustavu instinktů, impulsů
a nutkání – hledající základní přežití a potěšení – třetí čakra Manipura slouží jako centrum vůle, které má odpovědět na otázku: „Kdo jsem jako člověk a co mám dělat?“. Čakra Solar Plexus je tedy středem osobní moci, důvěry a sebekázně. Umožňuje nám dělat vědomé rozhodnutí, stanovit cíle a jednat podle nich ve světě. To nám dává sílu setkat se s výzvami a posunout se vpřed v životě s důvěrou a silou.

Pokud je tato čakra blokována:

Jsme pasivní, nerozhodní, plaší, nedokážeme si jít za tím, co chceme.
Postrádáme odvahu a cítíme se předem vždy poraženi.

Pokud je tato čakra v převaze nad ostatními:

Máme pocit, že by vše mělo být podle našeho názoru, chceme neustále prosazovat svou moc a stále něco dobývat.

Pokud je tato čakra v otevřena a v harmonii:

Cítíme, že máme vše pod kontrolou a máme dostatek sebevědomí.
Jsme v životě spokojeni a soucítíme s druhými.

Jak tuto čakru odblokovat a harmonizovat pomocí jógy?

Praktikování jógy vede jako takové ke zvýšení sebevědomí na základě dovedností našeho těla.
Každou lekci vždy ovšem můžeme zaměřit na otevírání určité čakry na základě toho, na jaké pozice se zaměříme.

Pozice, které pomáhají otevírat čakru Solar plexus:

Virabhardasana I:
Bojovník I
Dhanurasana:
Pozice luku
Virabhardasana III:
Bojovník III
Paripurna navasana:
Pozice Loďky
Bhujangasana:
Pozice kobry
Purvottanasana:
Obrácené prkno
Phalakasna:
Pozice prkna
Parsvottanasana:
Pyramida
ico-moonflower

Muládhára: Kořenová čakra

Základní kořenová čakra reguluje energii spojenou s instinkty, přežitím a bezpečím.

Svádhištána: Sakrální čakra

Druhá sakrální čakra ovlivňuje energii spojenou s emocemi, touhami, pocity a kreativitou.

Manipura: Solar plexus čakra

Třetí čakra solar plexus ovlivňuje energii spojenou s naší vnitřní a vnější silou, se silou vůle a s individuální identitou.

Anaháta: Srdeční čakra

Čtvrtá srdeční čakra ovlivňuje energii spojenou s vědomím a projevem lásky k sobě samým i k ostatním, s projevem náklonosti, soucitu, vděčnosti a laskavosti.

Višuddhi: Hrdelní čakra

Pátá krční čakra je spojena s energií sebevyjádření, komunikací, pochopením a autenticitou.

Adžňa: Čakra třetího oka

Čakra třetího oka je spojena s energií intuice, vhledu a vizualizace. Je to čakra svobody.

Sahasrára: Korunní čakra

Sedmá korunní čakra je spojena s energií moudrosti, souznění se světem a s celým vesmírem.