Anaháta: Srdeční čakra - Makasi Joga

Anaháta

ico-moonflower
Název: Čtvrtá/srdeční čakra: Anaháta
Barva: Zelená
Kde se nachází: Uprostřed hrudníku
Element: Vzduch
S čím se pojí: Láska k sobě samému a okolí, náklonost, soucit, vděčnost, laskavost

Srdeční čakra – Anaháta – ovlivňuje energii spojenou s vědomím a projevem lásky
k sobě samým i k ostatním, s projevem náklonosti, soucitu, přijetím vděčnosti
a laskavosti. Je základním elementem našich vztahů. Na základě principů transformace a integrace se říká, že čtvrté energetické centrum je překlenutím pozemských a duchovních tužeb.

Pokud je tato čakra blokována:

Jsme chladní, žárliví a držíme si odstup od ostatních. Jsme negativní vůči sami sobě.

Pokud je tato čakra v převaze nad ostatními:

Můžeme svou láskou ostatní až dusit a naše láska má pravděpodobně sobecké důvody.

Pokud je tato čakra v otevřena a v harmonii:

Cítíme se milováni a umíme milovat, jsme přátelští a laskaví vůči svému okolí, umíme prožívat krásy života.

Jak tuto čakru odblokovat a harmonizovat pomocí jógy?

Praktikování jógy vede jako takové k otevírání našeho srdce.
Každou lekci vždy ovšem můžeme zaměřit na otevírání určité čakry na základě toho, na jaké pozice se zaměříme.

Pozice, které pomáhají otevírat srdeční čakru:

Camatkarasana:
Otočení psa
Natarajasna:
Pozice tanečníka
Ustrasana:
Pozice velblouda
Chakrasna:
Pozice kruhu
Urdhva Mukha Svanasana:
Pes hlavou vzhůru
Eka Pada Rajakapotasana III: Král rybářů
Dhanurasna:
Pozice luku
Matsyasana:
Pozice ryby
ico-moonflower

Muládhára: Kořenová čakra

Základní kořenová čakra reguluje energii spojenou s instinkty, přežitím a bezpečím.

Svádhištána: Sakrální čakra

Druhá sakrální čakra ovlivňuje energii spojenou s emocemi, touhami, pocity a kreativitou.

Manipura: Solar plexus čakra

Třetí čakra solar plexus ovlivňuje energii spojenou s naší vnitřní a vnější silou, se silou vůle a s individuální identitou.

Anaháta: Srdeční čakra

Čtvrtá srdeční čakra ovlivňuje energii spojenou s vědomím a projevem lásky k sobě samým i k ostatním, s projevem náklonosti, soucitu, vděčnosti a laskavosti.

Višuddhi: Hrdelní čakra

Pátá krční čakra je spojena s energií sebevyjádření, komunikací, pochopením a autenticitou.

Adžňa: Čakra třetího oka

Čakra třetího oka je spojena s energií intuice, vhledu a vizualizace. Je to čakra svobody.

Sahasrára: Korunní čakra

Sedmá korunní čakra je spojena s energií moudrosti, souznění se světem a s celým vesmírem.