Adžňa: Čakra třetího oka - Makasi Joga

Adžňa

ico-moonflower
Název: Šestá čakra / čakra třetího oka: Adžňa
Barva: Fialová
Kde se nachází: Uprostřed čela
Element: Vědomí nespoutané časem
S čím se pojí: Intuice, vhled, vizualizace

Čakra třetího oka – Adžňa – je podle jogínské filozofie spojena s dualitou, což je druh vnímání, které odporuje realitě a je vytvářeno pouze myslí. Jakmile je čakra třetího oka v souladu se zbytkem čaker, říká se, že se otevírají dveře k duchovnímu osvícení. Je důležité nepracovat s touto čakrou předtím než budou v harmonii předcházející čakry!

Pokud je tato čakra blokována:

Máme tendenci spoléhat se na jiné autority, jsme skeptičtí a ve svých přesvědčeních neoblomní, můžeme se snadno nechat zmást.

Pokud je tato čakra v převaze nad ostatními:

Ztrácíme koncentraci a dobrý úsudek. V horším případě může dojít až k projevům paranoi na základě nejhlubších projevů naší duše, které nás až mohou přivézt o rozum.

Pokud je tato čakra v otevřena a v harmonii:

Vidíme život s jasností a máme silnou intuici, vhled, sebevědomí a emoční rovnováhu.

Jak tuto čakru odblokovat a harmonizovat pomocí jógy?

Čakra třetího oka, umístěná ve středu obočí, je simulována s inverzí, polo inverzí,
dopřednými ohyby nebo specifickou meditací, které k ní směřují.

Pozice, které pomáhají otevírat čakru třetího oka:

Adho Mukha Svanasana:
Pes hlavou dolu
Paschimottanasana:
Pozice kleští
Parsvottanasana:
Pozice pyramidy
Balasana:
Pozice dítěte
Uttanasana:
Hluboký předklon
Janu Sirsasana:
Hlava ke kolenu
Garudasana:
Pozice orla
Vrschikasana I:
Pozice škorpiona
ico-moonflower

Muládhára: Kořenová čakra

Základní kořenová čakra reguluje energii spojenou s instinkty, přežitím a bezpečím.

Svádhištána: Sakrální čakra

Druhá sakrální čakra ovlivňuje energii spojenou s emocemi, touhami, pocity a kreativitou.

Manipura: Solar plexus čakra

Třetí čakra solar plexus ovlivňuje energii spojenou s naší vnitřní a vnější silou, se silou vůle a s individuální identitou.

Anaháta: Srdeční čakra

Čtvrtá srdeční čakra ovlivňuje energii spojenou s vědomím a projevem lásky k sobě samým i k ostatním, s projevem náklonosti, soucitu, vděčnosti a laskavosti.

Višuddhi: Hrdelní čakra

Pátá krční čakra je spojena s energií sebevyjádření, komunikací, pochopením a autenticitou.

Adžňa: Čakra třetího oka

Čakra třetího oka je spojena s energií intuice, vhledu a vizualizace. Je to čakra svobody.

Sahasrára: Korunní čakra

Sedmá korunní čakra je spojena s energií moudrosti, souznění se světem a s celým vesmírem.